NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ


S.C. VANIA WAY S.R.L cunoaște importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie această notă de informare.


OPERATORUL


S.C. VANIA WAY S.R.L. cu sediul in Cluj Napoca, Str. Eremia Grigorescu 70, Ap.5, având Cod Unic de Înregistrare RO37557257, Număr de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J12/2454/2017, reprezentată legal prin Toncean Ioana, cu funcția de Administrator.


Conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, S.C. VANIA WAY S.R.L se obligă să administreze în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai în scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei sau altă persoană în condiţii legale, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ne angajăm să protejăm și să prelucrăm în maximă siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal și suntem obligaţi să facem acest lucru prin lege, înţelegând că în exercitarea serviciilor oferite de S.C. VANIA WAY S.R.L se aplică etica confidenţialităţii şi respectul vieţii private.

Abordarea noastră este conformă cu recomandările Regulamentului GDPR de protecţie a datelor. S.C. VANIA WAY S.R.L prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terţi, cu excepţia cazului în care vă exprimaţi acordul în scris în acest sens.

De la prevederile precedente sunt exceptate anumite situaţii prevăzute de legislaţia în materie: la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfăşurare sau dacă există un ordin judecătoresc în acest sens etc.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. VANIA WAY S.R.L şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătoreşti, etc.

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să exercitați următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat: Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.
  • Dreptul de acces la date: Vă rugăm să ne contactați dacă doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate. Nu percepem nicio taxă în acest sens, iar răspunsul este furnizat în termen de 1 lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).
  • Dreptul de rectificare: Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care doriți să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult 1 lună de la data solicitării.
  • Dreptul de ștergere: Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau dacă vă retrageți consimțământul). Unde este posibil, se vor respecta toate aceste cereri.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dumneavoastră, dar că trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.
  • Dreptul de opoziție: Dacă putem, vom opri procesarea datelor dumneavoastră dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri: Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, aveţi dreptul să vă retrageţi în orice moment consimţământul dat, iar S.C. VANIA WAY S.R.L va răspunde în cel mai scurt timp posibil solicitării dumneavoastră.


Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți contacta S.C. VANIA WAY S.R.L la adresa de email office.vaniaway@gmail.com sau la următoarea adresă de corespondență: S.C. VANIA WAY S.R.L, Str. Eremia Grigorescu 70, Ap. 5, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Dorim, în orice caz, să vă atragem atenţia că anumite date cu caracter personal pot fi exonerate de acest drept de acces, corectare şi ştergere, în baza legilor aplicabile privind protecţia datelor sau a altor legi şi reglementări și că : S.C. VANIA WAY S.R.L poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.


Nota de Informare generala